26 februari 2018, 10:55

Vogelgriep Oldekerk Gr

N.a.v. een uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf in het Groninger Westerkwartier geldt sinds 25 oktober 22.00 uur een verbod op jacht en schadebestrijding in een deel van WBE De Lauwers, zie artikel 19 van bijgevoegde regeling en de kaart van het toezichtsgebied.