Actueel

actueel-1

28 maart 2019. De FBE krijgt veel vragen over ganzenverjaging in de periode 1 april tot 1 juni. Om in deze periode in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in ganzenschade moeten ganzen adequaat worden verjaagd (tenminste 2x per week), behalve in soortspecifieke foerageergebieden en op percelen waarvoor een overeenkomst is afgesloten voor weidevogelbeheer. Voor brandganzen geldt tussen 1 april en 1 juni nog de provinciale vrijstelling; dat betekent dat verjaging met ondersteunend afschot mag plaatsvinden tussen een half uur voor zonsopkomst en 12 uur ’s middags. Voor grauwe ganzen geldt een ontheffing die bepaalt dat afschot mogelijk is van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang. Kolganzen mogen in deze periode niet geschoten worden. Voor details zie tabblad Soorten –> Ganzen.

13 maart 2019 Ganzennieuws Ganzennieuwsbrief nr 2

adequaat gebruik: formulier om de afwezigheid van ganzen te registreren

11 december 2018 Op de informatieavond met de secretarissen van de wildbeheereenheden is de volgende presentatie getoond.

15 november 2018 Aandacht voor de zeldzame dwerggans. In Limburg is afschot van kolganzen verboden nadat een jager daar bij vergissing een dwerggans schoot. Ook in Fryslân is deze soort onlangs waargenomen. Om dergelijke vergissingen, welke verstrekkende gevolgen kunnen hebben, in onze provincie te vermijden volgt hieronder een afbeelding van de dwerggans.

29 oktober 2018 Rapportage Vos met kunstlicht 2017-2018

24 oktober 2018 Nieuwsbrief Ganzen oktober 2018

24 oktober 2018 Aanpassing ontheffing grauwe gans voor lokmiddelen in oktober

2 oktober 2018  De ontheffing voor legselbeperking en afschot van overzomerende grauwe ganzen is door de Provincie verlengd tot 2023, zie onder Vrijstelling en ontheffingen. In deze ontheffing staat ten onrechte dat het gebruik van kunstmatige lokmiddelen niet toegestaan is in de maand oktober. De Provincie heeft toegezegd deze fout z.s.m. te herstellen. In afwachting daarvan kunnen alle uitgegeven machtigingen gebruikt blijven worden.