Andere rollen

Naast jachthouders en combinanten kent FRS nog een aantal andere rollen:

Gemachtigde jachthouders kunnen worden aangesteld indien de jachthouder een instelling is, of indien de jachthouder zijn rechten en plichten aan een ander wil delegeren. De gemachtigd jachthouder functioneert daadwerkelijk als een gemachtigde, en kan bijvoorbeeld machtigingen namens de jachthouder tekenen en doorschrijven. Hij/zij is aanspreekpunt voor alle jachtveldgebonden zaken en verantwoordelijk voor gebruik en beheer van eventuele machtigingen en voor de bijbehorende rapportages. De jachthouder behoudt wel inzage in alle jachtveldgebonden zaken in FRS maar kan deze niet meer zelfstandig uitvoeren. Een jachtveld kan in FRS dus niet zowel een jachthouder als een gemachtigd jachthouder hebben.

Jachtaktehouders zijn FRS-gebruikers die in het bezit zijn van een geldige jachtakte en lid zijn van de WBE, maar niet als combinant of jachthouder aan een bepaald jachtveld gekoppeld zijn. Zij hebben als uitvoerder toegang tot www.faunaschade.nl. Dit is het portaal voor het bestrijden van faunaschade op perceelsniveau.

WBE-deelnemers zijn FRS-gebruikers die niet in het bezit zijn van een geldige jachtakte maar wel lid zijn van de WBE. Zij hebben geen toegang tot www.faunaschade.nl.

‘Uitvoerders overig’ zijn gebruikers die geen lid zijn van een WBE maar wel uitvoering geven aan een FRS-meldingsplichtige activiteit.