Bejaagbaarheid van een jachtveld

Om met het geweer bejaagbaar te zijn moet een jachtveld buiten de bebouwde kom liggen en een aaneengesloten oppervlakte hebben van ten minste 40 ha per jachthouder. (Of in de terminologie van FRS is dat: ten minste 40 ha maal het aantal jachthouders én combinanten). In dat veld moet bovendien een cirkel kunnen worden getrokken met een straal van ten minste 150 meter.

Voor bejagen met andere (legale) middelen gelden deze eisen niet.