Beperkingen jacht en schadebestrijding Koudum opgeheven per 24 december 2022

Opheffing maatregelen vogelgriep Koudum

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep in Koudum per 24 december 2022, 00:00 uur opgeheven zijn. De volledige informatie over de opheffing van de maatregelen is te vinden op (artikel VI): Wijziging_en_intrekking_vogelgriepregelingen_Oostrum__Stolwijk_en_Koudum (1)