Jacht- en vrijgestelde soorten

Hieronder staat de tekst van de actualisering en aanvulling van het faunabeheerplan voor jacht- en vrijgestelde soorten 2014-2019. Deze is op 18 april 2017 vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid en op 11 juli 2017 goedgekeurd door de provincie. Daarmee is dit onderdeel rechtsgeldig. Het rapport bestaat uit een algemene inleiding, een aanvullingsbrief en uit hoofdstukken per diersoort.

Inleidende hoofdstukken

aanvulling fbp hoofdstuk 1 tot met 4

aanvullingsbrief fbp jacht- en vrijgestelde soorten

 

Hoofdstuk 5. Jachtsoorten zonder landelijke vrijstelling

5.1 fazant

5.2 wilde eend

5.3 haas

Hoofdstuk 6. Jachtsoorten met landelijke vrijstelling

6.1 houtduif

6.2 konijn

Hoofdstuk 7. Landelijk vrijgestelde soorten, geen jachtwild

7.1 Canadese gans

7.2 kauw

7.3 zwarte kraai

7.4 vos

Hoofdstuk 8. Provinciaal vrijgestelde soorten

8.1 aardmuis

8.2 veldmuis

8.3 woelrat

8.4 kokmeeuw

8.5 zilvermeeuw

8.6 roek

Hoofdstuk 9. Soorten waarvoor geen ontheffing meer geldt

9.1 meerkoet

9.2 spreeuw