Contact

Bestuur

  • Mr G.J. (Gijs) Wouters: onafhankelijk voorzitter
  • A. (Auke) Boersma: namens terreinbeherende organisaties
  • H.H. (Henk) de Bruin: namens verenigingen van jachtaktehouders
  • D.D. (Douwe) Anema: namens verenigingen van agrariërs
  • L. (Luuk) Geerts: namens Friesch Particulier Grondbezit
  • H. (Hans) Kroodsma namens Kollektiven Beried Fryslân

Secretariaat

Swichumerdyk 3
9088 AP Wirdum
info@faunabeheereenheid.frl

Robbert F. de Vries (secretaris)  06 504 80 201

Peter de Vries (Fauna Registratie Systeem) 06 228 13 800