Faunabeheerplan Damhert 2022-2026

Op 23 juni 2022 is door de faunabeheereenheid het Faunabeheerplan Damhert 2022-2026 opnieuw vastgesteld met een aanpassing van het te beheren gebied. Dit gebied betreft ruim 2.600 ha in de omgeving Oranjewoud-Katlijk. In dit gebied wordt het aantal damherten verminderd van ruim 360 (april 2022) tot circa 80 dieren. Daarmee is de vitaliteit van de damhert populatie gewaarborgd, is het risico op ernstige aanrijdingen tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht en is overige schade en overlast beperkt. Buiten het te beheren gebied zal nulstand gelden in verband met verkeersveiligheid.

Het faunabeheerplan is op 27 juni ter goedkeuring aangeboden aan GS samen met de aanvraag van een ontheffing om het beoogde beheer te kunnen realiseren.