Faunabeheerplan Jacht en vrijgestelde soorten (verlengd 2019-2021)

Fbp Jacht- en vrijgestelde soorten 2017-2019 (verlengd met 2020-2021)

In 2017 is het faunabeheerplan 2014 – 2019 geactualiseerd en aangevuld voor jachtsoorten en vrijgestelde soorten. Het rapport bestaat uit een algemene inleiding, een aanvullingsbrief en uit hoofdstukken per diersoort.

Inleidende hoofdstukken

Hoofdstuk 5. Jachtsoorten zonder landelijke vrijstelling

Hoofdstuk 6. Jachtsoorten met landelijke vrijstelling

Hoofdstuk 7. Landelijk vrijgestelde soorten, geen jachtwild

Hoofdstuk 8. Provinciaal vrijgestelde soorten

Hoofdstuk 9. Soorten waarvoor geen ontheffing meer geldt