Faunabeheerplan Jacht

 

Op 21 december 2021 is het Faunabeheerplan Jacht 2022-2026 goedgekeurd door GS. Het faunabeheerplan vervangt voor het onderdeel jacht van het faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten 2017-2019 dat was verlengd tot 1 januari 2022. Goedkeuringsbesluit.