Faunabeheerplan Ree 2020-2024

Faunabeheerplan Ree 2020 - 2024

Voor het ree is op 11 februari 2020 door het bestuur van de Faunabeheereenheid een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 vastgesteld. Het is op 2 juni 2020 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, zie 200602 goedkeuring GS fbp ree.

[/vc_column]

Laatste nieuws

[/vc_row]