faunabeheerplan ree goedgekeurd

Het fbp ree 2020-2024 is op 2 juni 2020 goedgekeurd door GS. Het reebeheer blijft plaatsvinden op basis van de opdracht die op 20 december 2019 verleend is. 200602 goedkeuring GS fbp ree