Faunabeheerplan winterganzen

Winterganzen (brand-, kol- en grauwe gans)

Voor winterganzen (brand-, kol- en grauwe gans) in de periode tussen 1 november en 1 maart geldt sinds 16 december 2017 het Faunabeheerplan Winterganzen 2017-2019

Op 24 augustus 2018 heeft de FBE een nieuw Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 vastgesteld voor brandganzen in de periode tussen 1 november en 1 juni en voor kol- en grauwe ganzen in de periode tussen 1 november en 1 april. Voordat dit faunabeheerplan in werking treedt moet het eerst nog de goedkeuring krijgen van Gedeputeerde Staten. Naar verwachting gebeurt dit voor 1 november 2018. Op dat moment vervalt ook het Faunabeheerplan Winterganzen 2017-2019.

aanbiedingsbrief Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Goedkeuring GS Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Bijlagen bij Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt de basis voor uitvoering van de vrijstelling voor schadebestrijding die beschreven is in de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017.

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt tevens de basis voor bescherming van winterganzen.

Kaart belangrijke ganzenslaapplaatsen