Faunabeheerplan winterganzen

Winterganzen (brand-, kol- en grauwe gans)

Voor voor kol- en grauwe ganzen van 1 november tot en met 31 maart en voor brandganzen van 1 november tot en met 31 mei geldt sinds 13 oktober 2018 het

Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Bijlagen bij Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Goedkeuring GS Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt de basis voor uitvoering van de vrijstelling voor schadebestrijding die beschreven is in de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017. Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt tevens de basis voor bescherming van winterganzen.

Kaart belangrijke ganzenslaapplaatsen