Ganzenverjaging in de periode 1 april tot 1 juni

Ganzenverjaging in de periode 1 april tot 1 juni

De FBE krijgt veel vragen over ganzenverjaging in de periode 1 april tot 1 juni.

Om in deze periode in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in ganzenschade moeten ganzen adequaat worden verjaagd (tenminste 2x per week), behalve in soortspecifieke foerageergebieden en op percelen waarvoor een overeenkomst is afgesloten voor weidevogelbeheer.

Voor brandganzen geldt tussen 1 april en 1 juni nog de provinciale vrijstelling; dat betekent dat verjaging met ondersteunend afschot mag plaatsvinden tussen een half uur voor zonsopkomst en 12 uur ’s middags.

Voor grauwe ganzen geldt een ontheffing die bepaalt dat afschot mogelijk is van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang.

Kolganzen mogen in deze periode niet geschoten worden.

Voor details zie pagina Soorten.

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.