Hoe kunt u voorkomen dat een machtiging afloopt of wordt geschorst?

De registratieplicht geldt alleen voor actieve machtigingen. Wanneer u langere tijd geen vangkooi actief heeft, is het handig om de machtiging op inactief te zetten. De periode waarbinnen u moet terugkoppelen loopt dan niet door. Bijvoorbeeld: u heeft de machtiging drie dagen eerder op actief gezet en de vangkooi vervolgens twee dagen in gebruik gehad. U heeft nog niet gemeld wat de vangst was gedurende die beide dagen maar komt de daarop volgende week niet aan verdere acties toe. U kunt dan de machtiging op inactief zetten waarbij FRS ‘onthoudt’ dat u drie actieve dagen heeft gehad en er dus nog 11 resteren voordat er terugkoppeling plaats moet vinden. Die periode van 11 dagen gaat pas in zodra u weer verder gaat met uw vangactiviteiten en u de machtiging daarvoor weer heeft moeten activeren. Vergeet dit laatste niet omdat een niet-actieve machtiging niet geldig is en u bij gebruik van de vangkooi dan in overtreding bent.

Liever zien wij natuurlijk dat u, in bovenstaande situatie, na drie dagen gewoon even meldt wat u in die dagen heeft gedaan en daarna de machtiging tijdelijk op inactief stelt.