Hoe werken ontheffingen en machtigingen?

De provincie stelt ontheffingen op waarin wordt aangegeven onder welke omstandigheden en voorwaarden afgeweken mag worden van iets dat in een wet is geregeld. In dit geval het vangen van vogels en het doden van kraaien. Om gebruik te kunnen maken van zo’n ontheffing moet iemand gemachtigd zijn. Die machtiging wordt door de FBE verstrekt. Een machtiging loopt in principe tot het einde van de jaarlijkse ontheffingsperiode die in de ontheffing is aangegeven. Voor de ontheffing ‘kraai met vangkooi’ is dat tot 1 juli 2017. Dit staat dus los van de periode waarvoor de ontheffing zelf is afgegeven. Die loopt namelijk tot 1 juli 2018.

Aan het verkrijgen van de machtiging zit de verplichting dat het gebruik ervan regelmatig wordt  teruggekoppeld. Voor de machtiging voor de vangkooi is deze periode 14 dagen. De terugkoppeling gebeurt door het gebruik van de vangkooi in FRS te registreren.

Wanneer binnen 14 dagen na het actief stellen van de machtiging geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden, komt er een automatische melding uit FRS dat de machtiging ‘aflopend’ is geworden. Een aflopende machtiging betekent dat de machtiging niet meer in het veld geldig is en dat de vangkooi op dat moment niet meer in gebruik mag zijn. De machtiginghouder heeft echter nog wel 14 dagen de tijd om alsnog de eerdere maatregelen te registreren. Zodra dat is gedaan wordt de machtiging weer automatisch actief. De machtiging kan vanaf dat moment weer direct worden gebruikt.

Wanneer op een aflopende machtiging niet binnen 14 dagen is gerapporteerd, wordt de machtiging automatisch geschorst. De machtiging is dan niet meer geldig maar er kan óók niet meer op worden gerapporteerd. Er kan dan een verzoek tot ontschorsen worden ingediend bij de FBE (info@faunabeheereenheid.frl of 06-22813800). Uiteraard moet na ontschorsen alsnog worden gerapporteerd.