Intekenen jachtveld

Het bejagen van jacht- en vrijgestelde soorten vindt plaats zonder dat daarvoor specifiek een machtiging wordt afgegeven. De registratie vindt daarom plaats op basis van X- en Y-coördinaten.

Dit maakt intekenen van het jachtveld noodzakelijk:

  • Omdat het ingevoerde afschot van jacht- en vrijgestelde soorten alleen dan in overzichten voor de jachthouder en eventuele combinanten zichtbaar gemaakt kan worden;
  • Om de mate waarin voldaan wordt aan de verplichting om afschot van jacht- en vrijgestelde soorten te registreren, inzichtelijk te maken;
  • Om (de verplichte) evaluatie van de effecten van jacht en het bejagen van vrijgestelde soorten mogelijk te maken, en daarmee jacht en vrijstellingen in de toekomst te kunnen onderbouwen.

 

Het intekenen van jachtvelden is bovendien een goed middel om onjuiste, administratieve overlap van jachtvelden tegen te gaan.