Jachthouder

Een jachtveld heeft ten minste één, maar kan ook meerdere jachthouders hebben. Wanneer er meerdere jachthouders zijn, hebben deze m.b.t. het jachtveld gelijke rechten en plichten.

Rechten zijn:

  • Zelfstandig in het jachtveld kunnen jagen;
  • Met toestemming van de grondgebruiker kunnen aanvragen van algemene machtigingen voor schadebestrijding (en voorzover de betreffende vrijstelling of ontheffing dat toestaat);
  • Met toestemming van de grondgebruiker kunnen doormachtigen van andere jachtaktehouders als (mede-)uitvoerder bij schadebestrijding (en voorzover de betreffende vrijstelling of ontheffing dat toestaat);
  • Goedkeuring geven aan een verzoek van de grondgebruiker om schadebestrijding te koppelen aan een eventueel afgegeven algemene machtiging.

Plichten zijn:

  • Registreren van afschot van jacht- en vrijgestelde soorten;
  • Registreren van bejaagacties en eventueel afschot op afgegeven algemene machtigingen, tenzij dit al is gedaan op een perceelgebonden machtiging.

Wanneer er meerdere jachthouders zijn, is het raadzaam om het administratieve beheer van het jachtveld door één persoon te laten uitvoeren. Deze persoon krijgt dan in FRS de rol van jachthouder. De overige personen hebben in FRS dan de rol van combinant.