Jachtveld

Een jachtveld:

  • heeft in juridische zin één of meer jachthouders;
  • heeft een aaneengesloten oppervlak;
  • heeft geen overlap met andere jachtvelden;
  • ligt binnen één WBE, en moet bij deze WBE zijn geregistreerd.

Een jachtveld in FRS:

  • heeft één jachthouder of één gemachtigd jachthouder maar nooit allebei. De jachthouder of de gemachtigd jachthouder in FRS zijn verantwoordelijk voor het gebruik en het beheer van het jachtveld en zijn daarvoor aanspreekpunt voor zowel FBE als WBE.
  • kan gekoppeld zijn aan één of meer combinanten. Deze moeten in FRS zijn geregistreerd.
  • moet zijn ingetekend.

Voor een jachtveld gelden regels met betrekking tot omvang en bejaagbaarheid met geweer.