meld schade en overlast door dieren

Ondervindt u schade of overlast van een in het wild levend dier? Meld dit dan bij Faunabeheereenheid Fryslân!

FBE Fryslân ziet erop toe dat het faunabeleid in de provincie Friesland volgens door de Provincie Fryslân goedgekeurde faunabeheerplannen uitgevoerd wordt. Voor de gehele provincie houden wij ons bezig met de omvang van in het wild levende dierpopulaties en met het beheersen van schade en overlast door diersoorten. Onderdeel daarvan is het registreren, interpreteren en documenteren van gegevens van schade en overlast door wilde dieren in Friesland. Voor een completer beeld van de diersoorten die schade en overlast veroorzaken in Friesland, hebben wij behoefte aan gegevens van particulieren. Ervaart u schade of overlast van in het wild levende dieren? Laat het ons dan weten en vul het meldformulier in!

Wij zijn blij met uw hulp!
Hoe meer meldingen wij krijgen, hoe beter wij kunnen monitoren welke diersoorten schade en overlast veroorzaken in de provincie Friesland en hoe beter meetbaar is welke problemen daaruit voortvloeien. Daarbij zorgen meer meldingen voor meer data en dus voor een betere onderbouwing van onze faunabeheerplannen en een goed gefundeerd advies aan Provincie Fryslân. Met uw melding draagt u indirect dus bij aan de verbetering van het faunabeleid in Friesland!