Jacht en schadebestrijding weer mogelijk in Abbegea

Op 25 januari 2023 is er een geval van vogelgriep vastgesteld in Abbegea (Abbega), gemeente Súdwest-Fryslân. Voor dit geval van vogelgriep waren sinds 25 januari 2023 beperkingen voor jacht en schadebestrijding van kracht. De
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het verbod op faunabeheer als onderdeel van de maatregelen echter heroverwogen en heeft op basis hiervan op 8 februari 2023 drie wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de gestelde maatregelen in de regeling van 25 januari 2023. Eén van de wijzigingen betreft het intrekken van artikel 30
´Verbod jagen en doden van wild´, waardoor er in de beperkingszones rondom Abbegea geen beperkingen voor jacht en schadebestrijding meer gelden. Ook voor toekomstige gevallen van vogelgriep zal de minister standaard geen verbod op faunabeheer in beperkingszones meer instellen.

Voor de regeling van 25 januari 2023 en de door de minister gewijzigde regeling van 8 februari 2023 met betrekking tot het geval van vogelgriep in Abbegea verwijzen wij naar de pagina Vogelgriep op onze website.