Nieuwe FBE secretaris

Met genoegen deel ik jullie mee dat het bestuur op 17 juni j.l. Peter de Vries benoemd heeft tot mijn opvolger als secretaris van de FBE Fryslân. Zelf wil ik dit jaar nog een aantal projecten afronden, waaronder het Faunabeheerplan Predatoren. Afhankelijk van tijd en zin blijf ik daarna vanuit mijn Ingenieursbureau De Overlaat https://de-overlaat.nl/ beschikbaar voor planvorming voor de groene ruimte. Robbert de Vries