Ontheffingen

Ontheffingen

Op basis van het Faunabeheerplan zijn aan de FBE Fryslân de volgende ontheffingen verleend:

Omdat een groot aantal ontheffingen in 2019 verloopt, zijn inmiddels door de FBE nieuwe ontheffingen aangevraagd bij de provincie, zie 190910 GS verlengen fbp en ontheffingen.

Om afschot te mogen plegen op basis van een ontheffing:

  • Is ALTIJD een machtiging nodig; met de aanvraag daarvan is automatisch ook de melding van verwachte of reeds aanwezige schade (schademelding) geregeld
  • Moet de jachtaktehouder in het bezit zijn van een grondgebruikersverklaring voor schadebestrijding en deze zo nodig – al dan niet digitaal – in het veld kunnen tonen
  • Moet de uitvoerder het gepleegde afschot melden in FRS.

Verder kunnen aanvullende voorwaarden zijn gesteld voor het gebruik van middelen, ontheffingsperiode binnen het jaar en bejagingsperiode binnen een dag, de toepassing van preventieve maatregelen, en kennisgeving van gebruik voorafgaand aan de bejaagactie. Deze voorwaarden zijn vermeld in de afzonderlijke ontheffingen.

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.