Ontheffingen

Ontheffingen

Op basis van het Faunabeheerplan zijn aan de FBE Fryslân de volgende ontheffingen verleend:

 

Omdat een groot aantal ontheffingen in 2019 verlopen was, zijn door de FBE nieuwe ontheffingen aangevraagd bij de provincie, zie 190910 GS verlengen fbp en ontheffingen. De ontheffingen voor afschot van overzomerende brandganzen en kolganzen zijn niet tijdig door de provincie verlengd, zodat afschot in de periode van 1 juni t/m 31 oktober vooralsnog niet mogelijk is. Een ontheffing voor afschot van de knobbelzwaan is door de provincie ingetrokken n.a.v. een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland op 4 mei 2020.

Om afschot te mogen plegen op basis van een ontheffing:

  • Is ALTIJD een machtiging nodig; met de aanvraag daarvan is automatisch ook de melding van verwachte of reeds aanwezige schade (schademelding) geregeld
  • Moet de jachtaktehouder in het bezit zijn van een grondgebruikersverklaring voor schadebestrijding en deze zo nodig – al dan niet digitaal – in het veld kunnen tonen
  • Moet de uitvoerder het gepleegde afschot melden in FRS.

Verder kunnen aanvullende voorwaarden zijn gesteld voor het gebruik van middelen, ontheffingsperiode binnen het jaar en bejagingsperiode binnen een dag, de toepassing van preventieve maatregelen, en kennisgeving van gebruik voorafgaand aan de bejaagactie. Deze voorwaarden zijn vermeld in de afzonderlijke ontheffingen.

Laatste nieuws