Opdracht gevraagd voor bruine rat

Ratten worden in Friesland ervaren als een toenemend probleem. De bruine rat is geen door de Wet natuurbescherming beschermde diersoort. Voor particulieren is het bestrijden van ratten met gif NIET meer toegestaan. Op grond van art. 3.26 lid 1 onderdeel d sub 5 is het WEL toegestaan ze te doden met klemmen of met het geweer. Luchtdrukwapens vallen hier echter NIET onder. De FBE heeft aan de provincie op 2 november 2020 een opdracht gevraagd voor het gebruik van een luchtdrukgeweer bij de bestrijding van ratten. Deze geldt NU NOG NIET. Zie verzoek om opdracht bruine rat en onderbouwing bruine rat