Opdrachten

Naast vrijstellingen en ontheffingen gelden er voor een aantal diersoorten ook provinciale opdrachten (vroeger onder de Flora- en faunawet: provinciale aanwijzingen). Opdrachten regelen:

  • het reebeheer (zie onder Soorten);
  • de bestrijding van soorten die niet van nature in Europa voorkomen, zoals beverrat, marterhond, muskusrat, nijlgans, wasbeer en rosse stekelstaart
  • de bestrijding van soorten die niet van nature in Fryslân voorkomen, zoals wild zwijn,
  • de bestrijding van soorten die verwilderd zijn, zoals verwilderde duif, verwilderde grauwe gans (boerengans) en verwilderde kat.