Overzichten schade en beheer in 2021

Overzichten schade en beheer in 2021

De cijfers uit het jaarverslag van FBE Fryslân 2021 ten aanzien van schade door dieren en het beheer van diersoorten zijn tevens opgenomen in de volgende in pdf te downloaden overzichten:

Laatste nieuws