Ree

Reebeheer en draagkrachtbepaling

De FBE baseert zich bij het reebeheer op het Faunabeheerplan Ree Fryslan, het Universeel Beheerplan voor Reeën en de Ontheffing ree 2015. Het Universeel Beheerplan is gebaseerd op de Methode Van Haaften om de draagkracht van een gebied voor reeën vast te stellen. De FBE probeert de toepassing van deze methode te objectiveren en te verbeteren door bij de draagkrachtberekening gebruik te maken van het geografisch informatiesysteem van de provincie Fryslân. Koppelingen naar GIS-kaarten met dekking per WBE worden onderaan deze pagina gegeven. Momenteel beraadt de FBE zich of voor de jaren na 2019 vastgehouden moet worden aan deze (verbeterde) methode of dat het reebeheer op nieuwe leest geschoeid moet worden.

 Overzicht Ree FRS 2015-2018 en reeafschot 2019

Onderzoek reebeheer Terschelling en Ameland

In 2017-2018 heeft de Faunabeheereenheid onderzoek laten doen naar het reebeheer op de gesloten leefgebieden Terschelling en Ameland, zie Onderzoek reebeheer Terschelling-Ameland. Opgemerkt wordt dat de resultaten voor deze specifieke eilandsituaties niet zonder meer vertaald kunnen worden naar de vaste wal. De FBE heeft naar aanleiding van dit rapport op 19 april 2018 het volgende advies uitgebracht aan de provincie. Advies reebeheer Terschelling-Ameland

Reetellingen

Reeën worden elk voorjaar door de wildbeheereenheden geteld volgens het Landelijk_telprotocol_reeën VHR

GIS-kaarten met dekking per WBE

WBE__Aengwirden-Schoterland

WBE__Ameland

WBE__Beneden de Linde (FR)

WBE__De Alde Slachte

WBE__De Dongeradielen

WBE__De Lauwers (FR)

WBE__De Lytse Súdwesthoeke

WBE__De Marne

WBE__De Marren

WBE__De Middelsee

WBE__De Veenpolders

WBE__Drachten en omstreken

WBE__It Bûtenfjild

WBE__Gaasterlân e.o.

WBE__Kuinder en Linde

WBE__Midden-Ooststellingwerf

WBE__Midden-Opsterland

WBE__Om de Terpen

WBE__Schiermonnikoog

WBE__Skasterlân e.o.

WBE__Terschelling

WBE__Tsjonger en AldDjip

WBE__Tusken Waed en Stêd

WBE__Tytsjerksteradiel súd

WBE__Utingeradeel

WBE__Vlieland

WBE__Zuid Oost Hoek