reetelling en corona

De FBE krijgt vragen of de reetelling in Fryslân door gaat i.v.m. het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus; in Drenthe is deze namelijk afgelast. De FBE Fryslân merkt op dat er bij de telling geen reden is om met groepen mensen dicht bijeen te komen en men kan er zelfs voor kiezen alleen in een auto te gaan zitten. Verder is de reetelling geen activiteit van de FBE, maar van de WBE’s. De WBE’s dienen dus zelf te besluiten over het al dan niet doorgaan.Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.