Tellingen

Tellingen

Instructie voor WBE’s bij de organisatie van faunatellingen, opgesteld door Koninklijke Jagersvereniging.

Instructie Voorjaarstelling, incl telformulieren

De procedures zijn in 2017 en 2018 niet gewijzigd. NB Voor reeën geldt in Fryslân het Universeel Beheerplan Reeën met een afwijkend telprotocol, zie hiervoor de soortpagina Ree.

Laatste nieuws