Tot 1 november geen afschot mogelijk bij schadebestrijding brandgans en kolgans

In de periode van 1 juni tot 1 november, kan er geen afschot plaatsvinden bij bestrijding van schade door kol- en brandganzen. De provincie heeft hiervoor geen ontheffing kunnen verlenen, omdat deze soorten in de zomerperiode in heel lage aantallen voorkomen. Daardoor kon niet worden aangetoond dat deze soorten zoveel schade veroorzaken dat verlenen van een ontheffing voor afschot gerechtvaardigd is. Afschot van de grauwe gans is en blijft wel mogelijk tot 1 november. Na 1 november is ondersteunend afschot bij verjaging van kol- en brandganzen onder voorwaarden wel mogelijk, omdat vanaf die datum de provinciale vrijstelling van kracht is.

Tegemoetkoming in schade

Voor het aanvragen van tegemoetkomingen in schade door grondgebruikers verandert er niets. Grondgebruikers kunnen nog steeds tegemoetkoming in schade aanvragen bij BIJ12. Voor schade aan blijvend grasland in oktober werd en wordt geen tegemoetkoming verstrekt.