Vogelgriep

Als er een geval van vogelgriep wordt vastgesteld op een bedrijf in de provincie Fryslân of in de nabije omgeving daarvan, legt de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een bepaalde zone maatregelen op. Concreet betekent dit dat binnen zones in een straal van 3 kilometer (beschermingszone) en 10 kilometer (bewakingszone) rondom de plaats waar een geval van vogelgriep geconstateerd is, verbodsbepalingen en maatregelen gelden, bijvoorbeeld ten aanzien van een bezoek aan inrichtingen waar vogels worden gehouden, ontsmettingsvoorzieningen en het vervoer van dieren en producten, zoals: diervoeders, eieren of mest.

Een geval van vogelgriep had tot voor kort ook gevolgen voor de jacht en schadebestrijding binnen de gestelde zones. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het verbod op faunabeheer als onderdeel van de maatregelen echter heroverwogen. Dit heeft ertoe geleid dat het verbod op faunabeheer voor een aantal bestaande gevallen van vogelgriep ingetrokken is en voor toekomstige gevallen van vogelgriep niet meer standaard ingesteld zal worden in de beperkingszones.

Actuele gevallen van vogelgriep in provincie Fryslân

In de provincie Fryslân zijn momenteel geen gevallen van vogelgriep bekend.

Ingetrokken gevallen van vogelgriep

De regeling die van toepassing was voor het geval van vogelgriep in Abbegea (Abbega), gemeente Súdwest-Fryslân, is per 26 februari 2023 om 0.00 uur ingetrokken.

Meer informatie over het geval van vogelgriep in Abbegea is terug te vinden in de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Abbega 2023 van 25 januari 2023 en de Regeling tot wijziging en intrekking van regelingen inzake vogelgriep van 8 februari 2023.