Vrijstelling schadebestrijding winterganzen voorlopig opgeschort

Vanwege het aanhoudende winterweer heeft de provincie Fryslân de vrijstelling voor het verjagen met ondersteunend afschot van brandgans, grauwe gans en kolgans met ingang van 11 februari 2021 tijdelijk opgeschort. Daarnaast is het niet toegestaan watervogels te verjagen.