Vrijstelling en ontheffingen

ontheffingen-1

Vrijstellingen

Landelijk vrijgestelde soorten zijn: houtduif, konijn, Canadese gans, kauw, zwarte kraai en vos.

Provinciaal vrijgestelde soorten zijn: aardmuis, veldmuis, woelrat, kokmeeuw, zilvermeeuw en roek. De brandgans is provinciaal vrijgesteld in de periode van 1 november tot 1 juni, de kolgans en de grauwe gans worden vrijgesteld in de periode van 1 november tot 1 april. De basis voor deze vrijstelling is de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017, zie

provinciale vrijstelling

Ontheffingen

Op basis van het Faunabeheerplan zijn aan de FBE Fryslân de volgende ontheffingen verleend:

Knobbelzwaan 2015
Koppelvormende ganzen
Kraai met vangkooi 2017-2018
Overzomerende brandgans 2015-2019

Overzomerende grauwe gans 2014-2018 welke op 28 september 2018 verlengd is tot Overzomerende grauwe gans 2018-2023 met aanpassing voor lokmiddelen. Tegen deze ontheffing heeft de FBE op 3 november 2018 hert volgende bezwaar ingediend Bezwaar FBE

Overzomerende kolgans 2015-2019
Ree 2015

Vos met kunstlicht 2017-2019  ontheffing      toelichting         Kaart

(bijgewerkt 9 nov 2018)

Opdrachten

Naast vrijstellingen en ontheffingen geldt er voor een aantal diersoorten ook een Provinciale Opdracht (vroeger onder de Flora- en faunawet Provinciale Aanwijzing): Provinciale Aanwijzing

 

Machtigingen

Indien u als WBE, grondgebruiker of jachthouder gebruik wenst te maken van vrijstelling of ontheffingen dan dient u een machtiging bij de FBE aan te vragen.
Dit kan uitsluitend via: