Vrijstelling en ontheffingen

Vrijstelling en ontheffingen

Landelijk vrijgestelde soorten zijn: houtduif, konijn, Canadese gans, kauw, zwarte kraai en vos.

Provinciaal vrijgestelde soorten zijn: aardmuis, veldmuis, woelrat, kokmeeuw, zilvermeeuw en roek. De brandgans is provinciaal vrijgesteld in de periode van 1 november tot 1 juni, de kolgans en de grauwe gans worden vrijgesteld in de periode van 1 november tot 1 april. De basis voor deze vrijstelling is de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017, zie provinciale vrijstelling

Ontheffingen

Op basis van het Faunabeheerplan zijn aan de FBE Fryslân de volgende ontheffingen verleend:

(bijgewerkt 20 feb 2019)

Opdrachten

Naast vrijstellingen en ontheffingen geldt er voor een aantal diersoorten ook een Provinciale Opdracht (vroeger onder de Flora- en faunawet Provinciale Aanwijzing): Provinciale Aanwijzing

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.