Vrijstellingen

Landelijk vrijstellingen

N.B.: Zie bericht hierover ‘Welke soorten mogen momenteel onder vrijstelling worden gedood?’ op de nieuwspagina!

Landelijk vrijgestelde soorten zijn: Canadese gans, houtduif, kauw, zwarte kraai, konijn en vos. Om afschot te mogen plegen op landelijk vrijgestelde soorten:

  • Is GEEN machtiging nodig
  • Hoeft de grondgebruiker GEEN melding van verwachte of reeds aanwezige schade (schademelding) te hebben gedaan
  • Moet de jachtaktehouder in het bezit zijn van een grondgebruikersverklaring voor schadebestrijding* en deze zo nodig – al dan niet digitaal – in het veld kunnen tonen
  • Moet de uitvoerder het gepleegde afschot melden in FRS.

* In het jachtseizoen mogen houtduif en konijn ook worden geschoten door de jachthouder, combinanten en gastjagers al dan niet in gezelschap. Daarvoor is dan niet de grondgebruikersverklaring van toepassing maar uitsluitend het jachtrecht.

De landelijke vrijstellingen zijn geregeld in het Besluit natuurbescherming, art 3.1. Bn artikel3.1 .

Provinciale vrijstellingen

Provinciaal vrijgestelde soorten zijn:

  • brandgans, grauwe gans en kolgans (gedurende deel van het jaar)
  • roek
  • aardmuis, veldmuis en woelrat
  • kokmeeuw en zilvermeeuw.

De provinciale vrijstellingen zijn geregeld in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017, art 5.3 t/m 5.6.