Vrijstellingen

Landelijke vrijstellingen

Landelijk vrijgestelde soorten zijn: Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, zwarte kraai en vos.

De landelijke vrijstelling op Canadese gans, houtduif, kauw en konijn is in Fryslân momenteel NIET VAN KRACHT in verband met het ontbreken van een geldend faunabeheerplan voor de vrijgestelde soorten. Dit houdt verband met de uitspraak van de Raad van State dat de onderbouwing voor landelijk vrijgestelde soorten aan dezelfde eisen dient te voldoen als elke andere vrijstelling, ontheffing of opdracht. Schadebestrijding op Canadese gans, houtduif, kauw en konijn is daarom tot nader bericht NIET TOEGESTAAN. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht.

Schadebestrijding op vos en zwarte kraai kan plaatsvinden op basis van het goedgekeurde faunabeheerplan Predatie 2022-2026. Dit geldt voor de gehele provincie.

Provinciale vrijstellingen

Provinciaal vrijgestelde soorten zijn:

  • brandgans, grauwe gans en kolgans (gedurende deel van het jaar);
  • roek;
  • aardmuis, veldmuis en woelrat;
  • kokmeeuw en zilvermeeuw.

Provinciale vrijstellingen zijn geregeld in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017, art 5.3 t/m 5.6.

De provinciale vrijstelling voor de roek is momenteel NIET VAN KRACHT vanwege het ontbreken van een geldend faunabeheerplan voor de vrijgestelde soorten. Schadebestrijding op de roek is daarom tot nader bericht NIET TOEGESTAAN. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht.

Tegemoetkoming aanvragen

Omdat er tot nader bericht geen schadebestrijding van vrijgestelde soorten toegestaan is, heeft Provincie Fryslân het mogelijk gemaakt om voor de vrijgestelde soorten (Canadese gans, houtduif, kauw, konijn en roek) tegemoetkoming in de schade aan te vragen. Bij een tegemoetkomingsaanvraag worden wel legeskosten
à € 300,00 in rekening gebracht. Bij een verwachte schade van circa € 600,00 per aanvraag loont het al om tegemoetkoming in de schade aan te vragen.

Het belang van data 

Om in de toekomst opnieuw gebruik te kunnen maken van vrijstellingen, dient FBE Fryslân inzichtelijk te maken wat de omvang van de schade is die dreigt te ontstaan als afschot niet als schadebestrijdingsmiddel ingezet mag worden voor de Canadese gans, houtduif, kauw, konijn en roek. De FBE beschikt momenteel niet over deze data en heeft dringend gegevens van grondgebruikers nodig in de vorm van schademeldingen in het SRS-systeem, tegemoetkomingsaanvragen en daaruit voortvloeiende taxaties. Bent u grondgebruiker en ondervindt u schade van een vrijgestelde diersoort? Doe dan een schademelding in het SRS-systeem en vraag tegemoetkoming aan zodra dat financieel aantrekkelijk voor u is.