Welkom bij de Stichting Faunabeheer Fryslân

Op de website vindt u informatie over de Faunabeheereenheid Fryslân (FBE).

Klik direct door als u een machtiging wilt aanvragen.
aanvraag.frs aanvraag-fsrs

Verder kunt u op deze website naar de volgende onderwerpen:

Contactgegevens

R.F. de Vries
secretaris

FBE Fryslân
Swichumerdyk 3
9088 AP Wirdum
info@faunabeheereenheid.frl