Faunabeheerplan 2014-2019 verlengd

Gedeputeerde Staten hebben op 3 december 2019 het faunabeheerplan 2014-2019 met twee jaar verlengd, zodat er ook in 2020 en 2021 een basis is voor het faunabeheer in de provincie Fryslân, zie Besluit GS verlengen looptijd fbp