Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers, terreinbeherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân. De taken van een FBE zijn vastgelegd in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

 • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
 • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân

Doelstelling

Op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan:

 • Beheer van inheemse beschermde diersoorten.
 • Schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Jaarverslag

Nieuws van FBE Fryslân

 • faunabeheerplan ree goedgekeurd

  Het fbp ree 2020-2024 is op 2 juni 2020 goedgekeurd door GS. Het reebeheer blijft plaatsvinden op basis van de opdracht die op 20 december 2019 verleend is. 200602 goedkeuring GS fbp ree

  3 juni 2020
 • Werkgebiedsplannen reebeheer aangeboden aan FBE

  Voor 1 maart 2020 hebben de WBE’s werkplannen 2020 opgesteld, waarin de aanpak van het reebeheer in hun WBE is onderbouwd, inclusief een aanvraag voor afschot in 2020. Deze werkplannen zijn aangeleverd aan de (drie) door de FBE benoemde werkgebied coördinatoren. Dezen hebben vervolgens werkgebiedsplannen opgesteld voor de 8 werkgebieden die in Fryslân zijn aangewezen.

  24 mei 2020

Nieuws van FBE Fryslân

faunabeheerplan ree goedgekeurd

Het fbp ree 2020-2024 is op 2 juni 2020 goedgekeurd door GS. Het reebeheer blijft plaatsvinden op basis van de opdracht die op 20 december 2019 verleend is. 200602 goedkeuring GS fbp ree

Werkgebiedsplannen reebeheer aangeboden aan FBE

Voor 1 maart 2020 hebben de WBE’s werkplannen 2020 opgesteld, waarin de aanpak van het reebeheer in hun WBE is onderbouwd, inclusief een aanvraag voor afschot in 2020. Deze werkplannen zijn aangeleverd aan de (drie) door de FBE benoemde werkgebied coördinatoren. Dezen hebben vervolgens werkgebiedsplannen opgesteld voor de 8 werkgebieden die in Fryslân zijn aangewezen.