Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers, terreinbeherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân. De taken van een FBE zijn vastgelegd in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

 • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
 • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân

Doelstelling

Op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan:

 • Beheer van inheemse beschermde diersoorten.
 • Schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Jaarverslag

Nieuws van FBE Fryslân

 • reetelling en corona

  De FBE krijgt vragen of de reetelling in Fryslân door gaat i.v.m. het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus; in Drenthe is deze namelijk afgelast. De FBE Fryslân merkt op dat er bij de telling geen reden is om met groepen mensen dicht bijeen te komen en men kan er zelfs voor kiezen alleen

  13 maart 2020
 • WBE-werkplannen Ree 2020

  Alle WBE-secretarissen hebben vandaag een brief met format voor de werkplannen reebeheer 2020 van de FBE ontvangen. Het verzoek is deze voor 1 maart 2020 in te vullen en in te leveren bij de werkgebied coordinator. Deze zal binnenkort contact opnemen met de WBE-secretarissen en hen uitnodigen voor een bijeenkomst, ter nadere kennismaking. Dan zullen

  24 januari 2020

Nieuws van FBE Fryslân

reetelling en corona

De FBE krijgt vragen of de reetelling in Fryslân door gaat i.v.m. het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus; in Drenthe is deze namelijk afgelast. De FBE Fryslân merkt op dat er bij de telling geen reden is om met groepen mensen dicht bijeen te komen en men kan er zelfs voor kiezen alleen

WBE-werkplannen Ree 2020

Alle WBE-secretarissen hebben vandaag een brief met format voor de werkplannen reebeheer 2020 van de FBE ontvangen. Het verzoek is deze voor 1 maart 2020 in te vullen en in te leveren bij de werkgebied coordinator. Deze zal binnenkort contact opnemen met de WBE-secretarissen en hen uitnodigen voor een bijeenkomst, ter nadere kennismaking. Dan zullen

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.