Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers, terreinbeherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân. De taken van een FBE zijn vastgelegd in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

 • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
 • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân

Doelstelling

Op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan:

 • Beheer van inheemse beschermde diersoorten.
 • Schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Jaarverslag

Nieuws van FBE Fryslân

 • Tot 1 november geen afschot mogelijk bij schadebestrijding brandgans en kolgans

  In de periode van 1 juni tot 1 november, kan er geen afschot plaatsvinden bij bestrijding van schade door kol- en brandganzen. De provincie heeft hiervoor geen ontheffing kunnen verlenen, omdat deze soorten in de zomerperiode in heel lage aantallen voorkomen. Daardoor kon niet worden aangetoond dat deze soorten zoveel schade veroorzaken dat verlenen van

  20 september 2020
 • faunabeheerplan ree goedgekeurd

  Het fbp ree 2020-2024 is op 2 juni 2020 goedgekeurd door GS. Het reebeheer blijft plaatsvinden op basis van de opdracht die op 20 december 2019 verleend is. 200602 goedkeuring GS fbp ree

  3 juni 2020

Nieuws van FBE Fryslân

Tot 1 november geen afschot mogelijk bij schadebestrijding brandgans en kolgans

In de periode van 1 juni tot 1 november, kan er geen afschot plaatsvinden bij bestrijding van schade door kol- en brandganzen. De provincie heeft hiervoor geen ontheffing kunnen verlenen, omdat deze soorten in de zomerperiode in heel lage aantallen voorkomen. Daardoor kon niet worden aangetoond dat deze soorten zoveel schade veroorzaken dat verlenen van

faunabeheerplan ree goedgekeurd

Het fbp ree 2020-2024 is op 2 juni 2020 goedgekeurd door GS. Het reebeheer blijft plaatsvinden op basis van de opdracht die op 20 december 2019 verleend is. 200602 goedkeuring GS fbp ree