Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers, terreinbeherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân. De taken van een FBE zijn vastgelegd in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

 • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
 • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân

Doelstelling

Op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan:

 • Beheer van inheemse beschermde diersoorten.
 • Schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Jaarverslag

Nieuws van FBE Fryslân

 • Tijdelijke storing melding gebruik machtiging vos met kunstlicht; Wel blijven melden!

  Meldingen van het gebruik van de machtiging  vos met kunstlicht via het mailadres meldingffwet@frvslan.nl komen tijdelijk retour bij de afzender. U hoeft daarop GEEN verdere actie te ondernemen. De melding wordt namelijk WEL geregistreerd bij Fumo alleen is de terugkoppeling naar u als gebruiker tijdelijk uit de lucht. U moet de melding via meldingffwet@frvslan.nl wel

  29 april 2022
 • Beperkingen jacht m.b.t. vogelgriep Scharnegoutum opgeheven per 22 maart 2022

  Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep in Scharnegoutum per 22 maart 2022 zijn opgeheven. De volledige informatie over deze aanpassing is te  vinden op (Art VI): Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 maart 2022, nr. WJZ/22110560, tot wijziging en intrekking van regelingen

  30 maart 2022

Nieuws van FBE Fryslân

Tijdelijke storing melding gebruik machtiging vos met kunstlicht; Wel blijven melden!

Meldingen van het gebruik van de machtiging  vos met kunstlicht via het mailadres meldingffwet@frvslan.nl komen tijdelijk retour bij de afzender. U hoeft daarop GEEN verdere actie te ondernemen. De melding wordt namelijk WEL geregistreerd bij Fumo alleen is de terugkoppeling naar u als gebruiker tijdelijk uit de lucht. U moet de melding via meldingffwet@frvslan.nl wel

Beperkingen jacht m.b.t. vogelgriep Scharnegoutum opgeheven per 22 maart 2022

Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep in Scharnegoutum per 22 maart 2022 zijn opgeheven. De volledige informatie over deze aanpassing is te  vinden op (Art VI): Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 maart 2022, nr. WJZ/22110560, tot wijziging en intrekking van regelingen