Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers, terreinbeherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân. De taken van een FBE zijn vastgelegd in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

 • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
 • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân

Doelstelling

Op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan:

 • Beheer van inheemse beschermde diersoorten.
 • Schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Jaarverslag

Nieuws van FBE Fryslân

 • Jacht en schadebestrijding weer mogelijk in Abbegea

  Op 25 januari 2023 is er een geval van vogelgriep vastgesteld in Abbegea (Abbega), gemeente Súdwest-Fryslân. Voor dit geval van vogelgriep waren sinds 25 januari 2023 beperkingen voor jacht en schadebestrijding van kracht. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het verbod op faunabeheer als onderdeel van de maatregelen echter heroverwogen en heeft op

  26 januari 2023
 • Beperkingen jacht en schadebestrijding Koudum opgeheven per 24 december 2022

  Opheffing maatregelen vogelgriep Koudum Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep in Koudum per 24 december 2022, 00:00 uur opgeheven zijn. De volledige informatie over de opheffing van de maatregelen is te vinden op (artikel VI): Wijziging_en_intrekking_vogelgriepregelingen_Oostrum__Stolwijk_en_Koudum (1)

  28 december 2022

Nieuws van FBE Fryslân

Jacht en schadebestrijding weer mogelijk in Abbegea

Op 25 januari 2023 is er een geval van vogelgriep vastgesteld in Abbegea (Abbega), gemeente Súdwest-Fryslân. Voor dit geval van vogelgriep waren sinds 25 januari 2023 beperkingen voor jacht en schadebestrijding van kracht. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het verbod op faunabeheer als onderdeel van de maatregelen echter heroverwogen en heeft op

Beperkingen jacht en schadebestrijding Koudum opgeheven per 24 december 2022

Opheffing maatregelen vogelgriep Koudum Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep in Koudum per 24 december 2022, 00:00 uur opgeheven zijn. De volledige informatie over de opheffing van de maatregelen is te vinden op (artikel VI): Wijziging_en_intrekking_vogelgriepregelingen_Oostrum__Stolwijk_en_Koudum (1)