Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers, terreinbeherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân. De taken van een FBE zijn vastgelegd in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

 • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
 • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân

Doelstelling

Op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan:

 • Beheer van inheemse beschermde diersoorten.
 • Schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Jaarverslag

Nieuws van FBE Fryslân

 • Nieuwe FBE secretaris

  Met genoegen deel ik jullie mee dat het bestuur op 17 juni j.l. Peter de Vries benoemd heeft tot mijn opvolger als secretaris van de FBE Fryslân. Zelf wil ik dit jaar nog een aantal projecten afronden, waaronder het Faunabeheerplan Predatoren. Afhankelijk van tijd en zin blijf ik daarna vanuit mijn Ingenieursbureau De Overlaat https://de-overlaat.nl/

  22 juni 2021
 • Reetelling 2021

  De teldata zijn voor 2021 vastgesteld op vrijdag/zaterdag 5-6 maart of 12-13 maart. Per werkgebied voor reebeheer dient door de inliggende WBE’s een keuze gemaakt te worden uit deze twee weekeinden. Binnen de coronamaatregelen zijn 2 personen per auto toegestaan mits dezen een mondkapje dragen. Een andere optie is om alleen te gaan tellen.

  26 februari 2021

Nieuws van FBE Fryslân

Nieuwe FBE secretaris

Met genoegen deel ik jullie mee dat het bestuur op 17 juni j.l. Peter de Vries benoemd heeft tot mijn opvolger als secretaris van de FBE Fryslân. Zelf wil ik dit jaar nog een aantal projecten afronden, waaronder het Faunabeheerplan Predatoren. Afhankelijk van tijd en zin blijf ik daarna vanuit mijn Ingenieursbureau De Overlaat https://de-overlaat.nl/

Reetelling 2021

De teldata zijn voor 2021 vastgesteld op vrijdag/zaterdag 5-6 maart of 12-13 maart. Per werkgebied voor reebeheer dient door de inliggende WBE’s een keuze gemaakt te worden uit deze twee weekeinden. Binnen de coronamaatregelen zijn 2 personen per auto toegestaan mits dezen een mondkapje dragen. Een andere optie is om alleen te gaan tellen.