Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers en terreinbeherende organisaties. De taken van een FBE zijn vastgelegd in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

 • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
 • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân

Doelstelling

Op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan:

 • Beheer van inheemse beschermde diersoorten.
 • Schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Jaarverslag

Nieuws van FBE Fryslân

 • WBE-werkplannen Ree 2020

  Alle WBE-secretarissen hebben vandaag een brief met format voor de werkplannen reebeheer 2020 van de FBE ontvangen. Het verzoek is deze voor 1 maart 2020 in te vullen en in te leveren bij de werkgebied coordinator. Deze zal binnenkort contact opnemen met de WBE-secretarissen en hen uitnodigen voor een bijeenkomst, ter nadere kennismaking. Dan zullen

  24 januari 2020
 • Startbijeenkomst reebeheer met WBE’s

  Op 13 januari 2020 is een Startbijeenkomst gehouden voor de invulling van het nieuwe reebeheer met de WBE’s. De getoonde presentatie staat op de soortpagina ree. 200113 FBE WBE startbijeenkomst

  14 januari 2020

Nieuws van FBE Fryslân

WBE-werkplannen Ree 2020

Alle WBE-secretarissen hebben vandaag een brief met format voor de werkplannen reebeheer 2020 van de FBE ontvangen. Het verzoek is deze voor 1 maart 2020 in te vullen en in te leveren bij de werkgebied coordinator. Deze zal binnenkort contact opnemen met de WBE-secretarissen en hen uitnodigen voor een bijeenkomst, ter nadere kennismaking. Dan zullen

Startbijeenkomst reebeheer met WBE’s

Op 13 januari 2020 is een Startbijeenkomst gehouden voor de invulling van het nieuwe reebeheer met de WBE’s. De getoonde presentatie staat op de soortpagina ree. 200113 FBE WBE startbijeenkomst

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.