Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers, terreinbeherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân. De taken van een FBE zijn vastgelegd in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. De twee kerntaken zijn:

 • Het opstellen, evalueren en actualiseren van het Faunabeheerplan Fryslân (Fbp-Fryslân)
 • Het ondersteunen van de uitvoering van het faunabeheer zoals dat is vastgelegd in het Fbp-Fryslân

Doelstelling

Op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan:

 • Beheer van inheemse beschermde diersoorten.
 • Schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Jaarverslag

Nieuws van FBE Fryslân

 • Sluiting jacht in verband met intrekken goedkeuring faunabeheerplan

  Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben  besloten om het goedkeuringsbesluit aan het faunabeheerplan jacht 2022-2026 van 21 december 2021 te herroepen. GS stelt zich op het standpunt dat als gevolg daarvan geen jacht op de wildsoorten (fazant, haas, houtduif, konijn en wilde eend) in Fryslân kan plaatsvinden totdat een nieuw of aangevuld faunabeheerplan door de Faunabeheereenheid

  27 september 2022
 • Beperking jacht i.v.m. vogelgriep in Oldekerk (Gr)

  Op 19 september 2022 is op een bedrijf in Oldekerk (Westerkwartier) vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In verband hiermee zijn in een gebied met een straal van ca 10 km rondom het bedrijf de jacht op eenden en afschot in het kader van schadebestrijding van ganzen verboden en is het ook

  20 september 2022

Nieuws van FBE Fryslân

Sluiting jacht in verband met intrekken goedkeuring faunabeheerplan

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben  besloten om het goedkeuringsbesluit aan het faunabeheerplan jacht 2022-2026 van 21 december 2021 te herroepen. GS stelt zich op het standpunt dat als gevolg daarvan geen jacht op de wildsoorten (fazant, haas, houtduif, konijn en wilde eend) in Fryslân kan plaatsvinden totdat een nieuw of aangevuld faunabeheerplan door de Faunabeheereenheid

Beperking jacht i.v.m. vogelgriep in Oldekerk (Gr)

Op 19 september 2022 is op een bedrijf in Oldekerk (Westerkwartier) vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In verband hiermee zijn in een gebied met een straal van ca 10 km rondom het bedrijf de jacht op eenden en afschot in het kader van schadebestrijding van ganzen verboden en is het ook