Faunabeheerplan

Faunabeheerplan

Faunabeheerplan 2014 - 2019

De basis voor het faunabeheer in Fryslân is het  faunabeheerplan 2014-2019. Dit is door de provincie goedgekeurd met uitzondering van hoofdstuk 8 over het ree.

Voor het ree is daarom later het volgende hoofdstuk geschreven dat wel goedgekeurd is door de provincie. Inmiddels werkt de FBE aan een nieuw Faunabeheerplan Ree 2020 – 2024, voor het concept zie onder Soorten.

Fbp Jacht- en vrijgestelde soorten 2017-2019

In 2017 is het faunabeheerplan 2014 – 2019 geactualiseerd en aangevuld voor jachtsoorten en vrijgestelde soorten. Het rapport bestaat uit een algemene inleiding, een aanvullingsbrief en uit hoofdstukken per diersoort.

Inleidende hoofdstukken

Hoofdstuk 5. Jachtsoorten zonder landelijke vrijstelling

Hoofdstuk 6. Jachtsoorten met landelijke vrijstelling

Hoofdstuk 7. Landelijk vrijgestelde soorten, geen jachtwild

Hoofdstuk 8. Provinciaal vrijgestelde soorten

Hoofdstuk 9. Soorten waarvoor geen ontheffing meer geldt

Fbp winterganzen 2018 - 2020

(brand-, kol- en grauwe gans)

Voor voor kol- en grauwe ganzen van 1 november tot en met 31 maart en voor brandganzen van 1 november tot en met 31 mei geldt sinds 13 oktober 2018 het

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt de basis voor uitvoering van de vrijstelling voor schadebestrijding die beschreven is in de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017. Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt tevens de basis voor bescherming van winterganzen.

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.