Faunabeheerplannen

faunabeheerplan-1

De basis voor het faunabeheer in Fryslân is het  faunabeheerplan 2014-2019. Dit is door de provincie goedgekeurd met uitzondering van hoofdstuk 8 over het ree.

Faunabeheerplan Fryslân 2014-2019

Voor het ree is daarom later het volgende hoofdstuk geschreven dat wel goedgekeurd is door de provincie.

Faunabeheerplan Fryslân Ree

In 2017 is het faunabeheerplan geactualiseerd en aangevuld voor jachtsoorten en vrijgestelde soorten.

Faunabeheerplan jacht- en vrijgestelde soorten

Voor winterganzen (brand-, kol- en grauwe gans) zie

Faunabeheerplan winterganzen