Faunabeheerplan

Faunabeheerplan

Faunabeheerplan 2014 - 2019 (verlengd met 2020 - 2021)

De basis voor het faunabeheer in Fryslân is het  faunabeheerplan 2014-2019. Dit is door de provincie verlengd met de jaren 2020-2021, met uitzondering van winterganzen en het ree.

Fbp Jacht- en vrijgestelde soorten 2017-2019 (verlengd met 2020-2021)

In 2017 is het faunabeheerplan 2014 – 2019 geactualiseerd en aangevuld voor jachtsoorten en vrijgestelde soorten. Het rapport bestaat uit een algemene inleiding, een aanvullingsbrief en uit hoofdstukken per diersoort.

Inleidende hoofdstukken

Hoofdstuk 5. Jachtsoorten zonder landelijke vrijstelling

Hoofdstuk 6. Jachtsoorten met landelijke vrijstelling

Hoofdstuk 7. Landelijk vrijgestelde soorten, geen jachtwild

Hoofdstuk 8. Provinciaal vrijgestelde soorten

Hoofdstuk 9. Soorten waarvoor geen ontheffing meer geldt

Fbp winterganzen 2018 - 2020 (verlengd 2021 - 2022)

(brand-, kol- en grauwe gans)

Voor voor kol- en grauwe ganzen van 1 november tot en met 31 maart en voor brandganzen van 1 november tot en met 31 mei geldt sinds 13 oktober 2018 het

Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt de basis voor uitvoering van de vrijstelling voor schadebestrijding die beschreven is in de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017. Het Faunabeheerplan Winterganzen vormt tevens de basis voor bescherming van winterganzen.

Faunabeheerplan Ree 2020 - 2024

Voor het ree is op 11 februari 2020 door het bestuur van de Faunabeheereenheid een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 vastgesteld. Het is op 2 juni 2020 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, zie 200602 goedkeuring GS fbp ree.

Laatste nieuws