Geen uitzondering avondklok voor lichtbakken, wel voor afwikkeling valwild

Dinsdagochtend 26 januari heeft het Ministerie van LNV laten weten dat lichtbakken – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – de komende weken NIET tot de uitzonderingen van de avondklok behoort.

De afwikkeling van valwild wordt als noodzakelijkheid gezien en valt WEL onder de uitzonderingsregel.

Een jager die uitvoering geeft aan de afwikkeling van valwild moet beschikken over een werkgeversverklaring. Omdat de vrijwillige jager geen werkgever heeft, mag hij zelf de verklaring invullen. U kunt het formulier voor de Werkgeversverklaring vinden  op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok.